Projectbeschrijving

Het (door) ontwikkelen van een smartfarm concept, waarbij op basis van Internet of Things (IoT) technologie en big data beslissingsondersteunende systemen worden gevoed waarmee een teler meerwaarde creëert op zijn product.

Doelstelling van het project Living Lab Smart Farming Zuid-Nederland is het ontwikkelen van een een Smartfarm concept waar met behulp van innovatieve IoT sensoren en beslissingsondersteunende ziekte- en teeltmodellen meerwaarde wordt gecreëerd voor de teler (zijn producten). Deze meerwaarde komt niet alleen tot uitdrukking in lagere productiekosten, maar ook in milieuvriendelijkere gecertificeerde producten en een grotere maatschappelijke acceptatie door het publiek.
Het project zal een looptijd van drie jaar kennen. Bij het project worden 150 telers betrokken met name gevestigd in de drie zuidelijke provincies. Via de sensoren vinden metingen plaats van bodemtemperatuur, bodemvocht, temperatuur, relatieve vochtigheid e.d. Langs deze weg worden big data verzameld die zullen worden gebruikt om complexe ziekte- plaag, groei en beregeningsmodellen te valideren, te verbeteren en nieuwe modellen te ontwikkelen. Hierdoor zal kennis beschikbaar worden gemaakt voor telers als beslissingsondersteunend- registratiesysteem welke als leidraad kan dienen bij de certificering van hun producten.

Tags

-