• Innovatie slim laden in de praktijk

Projectbeschrijving

De doelstelling van het project is de synergie tussen duurzame energieopwekking en elektrisch rijden in de praktijk aan te tonen. Dit gebeurt via een optimale combinatie van duurzame opwekking, laadsturing, technologieontwikkeling, bidirectioneel laden, autodelen en gedragsbeïnvloeding. Voor het eerst worden in dit project alle aspecten van elektrisch rijden meegenomen, die van belang zijn voor een grootschalige, duurzame uitrol van elektrisch rijden en de daarbij horende infrastructuur.

ElaadNL zal een ketentest uitvoeren om te kijken of de genoemde protocollen goed samenwerken; deze test zal niet alleen worden uitgevoerd bij de nieuwe Ecotap-laadpaal, maar later ook bij enkele laadpalen van andere fabrikanten, zodra deze verkrijgbaar zijn. Elektrische deelauto’s moeten concurreren met conventionele (diesel)auto’s.

Stichting Limburg Elektrisch heeft ervaring met elektrische deelauto’s en wil deze activiteiten uitbreiden naar Brabant; er wordt gesproken met enkele grote Brabantse werkgevers voor de inzet van deze auto’s. Door deze opschaling én door een aantrekkelijke kWh-prijs, zijn elektrische deelauto’s rendabel en kunnen zij concurreren met conventionele auto’s.

SunProjects zal per elektrische deelauto 20 zonnepanelen plaatsen, deze dienen twee doelen: de opgewekte zonnestroom wordt tegen een aantrekkelijk grootverbruiktarief geleverd aan de deelauto’s én het hele koolstofarme concept ‘elektrische auto met groene stroom’ wordt concreet zichtbaar voor de omgeving. Tevens zal SunProjects een interface ontwikkelen tussen de zonnestroom en de laadpaal-backend.

De Ecotap-laadpalen worden slim aangestuurd op basis van drie parameters: productie van zonnestroom, energiebehoefte van de auto (op basis van de ‘state of charge’ van de accu) en het reserveringssysteem van de deelauto’s. Gebruikers van elektrische auto’s krijgen in de toekomst te maken met verschillende tarieven voor het opladen: deze tarieven kunnen per laadpaal en zelfs per uur van de dag verschillen.

GreenFlux bouwt een app die de eindgebruiker van real-time informatie over actuele prijzen en beschikbaarheid van laadpalen voorziet. Ook kan de gebruiker via deze app laadtransacties starten en stoppen (zonder gebruik van een laadpas) en eventuele laadsturing beïnvloeden door akkoord te gaan met een hoger tarief. Deze app zal werken voor alle typen elektrische auto’s en bij alle merken laadpalen.