Projectbeschrijving

In dit project worden 60 appartementen aan het Hollandiaplein in Goes verwarmd door een samenspel van Riothermie, warmtepompen en PV-panelen. Riothermie staat in de kinderschoenen in Nederland. De eerste projecten in Nederland zijn recent gerealiseerd met systemen die een combinatie vormen tussen aardwarmte en rioolwarmte waarbij de rioolwarmte ingezet wordt om de aarde weer op te warmen. Riothermie zoals het in dit project wordt toegepast is nog niet in Nederland gerealiseerd. Bij dit systeem wordt middels een warmtewisselaar direct warmte aan het riool onttrokken voor het verwarmen van het gebouw. Dit systeem heeft geen enkele belasting op de aarde. Dat is Riothermie in haar pure vorm. Het project kan volledig energieneutraal worden, op basis van restwarmte uit het riool en d.m.v. zonnestroom uit de PV-panelen die de warmtepomp aandrijft. Het bijzondere en de afwijking met de toepassing van Riothermie in bijvoorbeeld Zwitserland is dat we de Riothermie ook gebruiken om het gebouw mee te koelen (met of zonder actieve koeling vanuit de warmtepomp). De toepassing van dit robuuste systeem biedt ook kansen om binnen andere gemeenten te worden ingezet.

 

in het nieuws