Projectbeschrijving

De Nederlandse agrarische sector behoort tot een van de meest innovatieve en kennisintensieve sectoren ter wereld, de aardappel is hierbinnen een belangrijk product. Maar liefst 70% van de aardappelexport komt van Nederlandse bodem. De toenemende behoefte aan voedselzekerheid, duurzaamheid en de snelgroeiende wereldbevolking stellen hoge eisen aan de agrofoodsector. Er bestaat een urgente vraag naar nieuwe rassen met belangrijk onderscheidende eigenschappen om deze problematiek de kop in te drukken. Dit gebeurt vaak via veredeling. Het succes van veredelingsprogramma’s wordt steeds meer bepaald door de inzet van nieuwe kennis en technieken. Afgelopen jaren zijn er op vakgebieden als genetica, bio-informatica, Big Data, robotisering, en drone-imaging enorme sprongen gemaakt. De projectpartners beogen deze technieken door te ontwikkelen en in te zetten in een lopend veredelingsprogramma, met als resultaat sterk verbeterde rassen voor teler en consument.

 

In het nieuws:

Boerenbusiness.nl d.d. 14-09-2017