• EQA river

Projectbeschrijving

Door onze rivieren stroomt water constant met een relatief lage snelheid richting zee. Hieruit valt veel kracht te halen. Uit diverse onderzoeken en rapporten is naar voren gekomen dat een derde van de wereldwijde energieconsumptie kan worden gewonnen uit waterkracht. EQA-Projects heeft daarom de EQA – River ontwikkeld, een drijvende waterkrachtinstallatie om energie te gaan opwekken met de kracht van stromend water. Dit beperkt zich niet alleen tot rivieren en beken, maar ook bij bestaande objecten als kribben en brugpijlers kunnen hoge rendementen behaald worden met een EQA – River installatie.

De EQA – River is door zijn lichtgewicht bouw en automatische niveauregeling bij uitstek geschikt om grote hoeveelheden schone energie te gaan leveren op plekken waar dit tot nu toe niet mogelijk was. Door de constant aanwezige stroming van het water te benutten kan altijd energie geproduceerd worden, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Daarom is de EQA-River dus bij uitstek geschikt om als aanvulling te worden gebruikt voor overige vormen van duurzame energie.

Living Lab

In het project maken de projectpartners ook gebruik van een Living Lab waar de EQA-river getest en gevalideerd wordt. Het Living Lab zal dienen om de business case te valideren en doet dienst als demonstrator voor partners bij de grootschalige commerciële uitrol.

Grote energieopbrengst

De potentiële energieopbrengst van de EQA River is groot: uit de Maas is voor Zuid-Nederland al 630 TJ per jaar te winnen. Dit zou overeenkomen met een CO2-reductie van 132 000 ton per jaar. De ‘carbon footprint’ van de EQA River wordt verder verlaagd door gebruik te maken van recyclaat uit de plastic soep—ongeveer 14 000 kg per installatie.