Projectbeschrijving

Het project heeft tot doel om nieuwe product-marktcombinaties voor de legpluimveehouder te ontwikkelen door samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Hiertoe zal een nieuw open innovatieplatform worden ingericht dat de legpluimveesector op zijn kop zal zetten. Met de beoogde nieuwe product-marktcombinaties wordt nieuw bedrijfseconomisch perspectief gecreëerd voor de legpluimveehouder met autonomie, ondernemerschap, transparantie, regionale voedselvoorziening, eerlijke marges, diervriendelijkheid en duurzaamheid als uitgangspunten.

Het op te richten innovatieplatform gaat zich richten, vanuit veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en veranderend consumenten gedrag, op het ontwikkelen van nieuwe business- en verdienmodellen, nieuwe services, zoals bijvoorbeeld online marketing- en sales tools, en het ontwikkelen en zoeken naar nieuwe toe te passen technologieën die kleinschalig produceren mogelijk gaat maken. Verder zal een “Cloud platform” worden opgezet om vraag en aanbod van regionale producten dicht bij elkaar te brengen. Van boer naar consument.

Vencomatic Group, Kokreateur BV, Nomar BV, Omnivoor BV, Product Experience, Dataleaf, TU/e en Has Den Bosch kunnen op deze manier, als partners, een bijdrage leveren aan de versterking van regionale voedselproductie, promotie van gezond en veilig voedsel en schaalverkleining van de sector.

De Vencomatic Group vertegenwoordigt drie innovatieve bedrijven binnen de pluimveesector: Vencomatic, Prinzen en Agro Supply. Door deze merken te combineren, biedt Vencomatic Group een volledig assortiment van innovatieve systemen aan voor de inrichting van moderne pluimveebedrijven over de hele wereld. De organisatie is continu op zoek naar alternatieve oplossingen om duurzame, pluimveevriendelijke producten te ontwikkelen.

Vencomatic is gevestigd op de Venco Campus, het meest duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa. Het multifunctionele gebouw biedt ruimte aan logistiek, productie, werkplaats, kantoren en een showroom met presentatieruimten. Voor het ontwerp, de bouw en het gebruik is gekozen voor een duurzame aanpak met oog voor de omgeving, mens en dier.