576 projecten, 650 miljoen aan investeringen, 5300 gecreëerde banen. Dat en nog meer is in de periode 2007-2013 gerealiseerd met het Operationeel Programma Zuid-Nederland, het Europese stimuleringsprogramma voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Afgelopen week is het definitieve eindverslag goedgekeurd door de Management Autoriteit Zuid-Nederland en ingediend in Brussel. Daaruit blijkt dat het programma een groot aantal projecten heeft ondersteund die innovatie,  ondernemerschap en de ontwikkeling van de kenniseconomie stimuleren. Als enige in Nederland kende het bovendien speciale laagdrempelige subsidieregelingen voor het MKB, waar deze laatste groep gretig gebruik van maakte.

MKB-subsidies in Zuid-Nederland

Tocardo Tidal Power, producent van vrijstaande waterkrachtturbines, realiseert het grootste project voor opwekking van getijdenenergie in Nederland en een van de grootste ter wereld. Het bedrijf plaatst vijf getijdenturbines in de Zeeuwse Oosterscheldekering die gebruik maken van de krachtige eb- en vloedstromen om elektriciteit op te wekken.

Groasis uit Noord-Brabant vroeg een MKB-subsidie aan voor project Bio-Waterboxx. De Bio-Waterboxx is een container gemaakt van biologisch afbreekbare bio-plastics die planten en bomen ondersteunt om te overleven onder moeilijke omstandigheden. De box vangt regen en condenswater op en verstrekt het verzamelde water vervolgens over een lange(re) periode aan de in het centrum geplante boom.

Het Limburgse bedrijf Rimas ontwikkelt een nieuw concept voor zonnepanelen. De innovatie beoogt de productie van zonnepanelen volledig zelfverzorgend mogelijk te maken. Rimas realiseert dit door: het combineren van zonnestroom en zonnewarmte, zodanig dat de installatie op het dak van een fabriek past; het ontwerpen van een energietechnisch optimaal gebouw, met focus op isolatie en koeling; het redesignen van de energieverbruikers in de productielijnen.

Aantrekkelijk woon- werk-, en leefklimaat

Het programma heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een aantrekkelijk woon-, werk-, en leefklimaat zowel in de steden als de buitengebieden in de zuidelijke provincies.

In Zeeland bijvoorbeeld is een 350 hectare groot natuur- en recreatiegebied gerealiseerd in Zeeuws-Vlaanderen, tussen Breskens en Groede. Waterdunen heet dit gebied. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde. Het is een samenwerkingsproject van de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen, de gemeente Sluis, het Zeeuwse Landschap en recreatieondernemer Molecaten.

In Noord-Brabant is met OP-Zuid-subsidie in 2007 het Programmabureau World Class Maintenance opgericht. Het Programmabureau geeft de maintenance-sector een boost met innovaties. Daarnaast is de stichting de kennisborger van maintenance in Zuid-Nederland. Het programmabureau is op 31 juli 2015 overgegaan in de nieuwe stichting World Class Maintenance (WCM).

Limburg heeft met het United World College Maastricht een uniek onderwijsconcept erbij. UWC Maastricht geeft leerlingen de vrijheid om zelf initiatief te nemen om projecten op te zetten en tradities op te bouwen. De nadruk ligt daarbij op innovatie, energie en duurzaamheid, en oplossingen voor de toekomst. Daarnaast zijn leerlingen betrokken bij organisaties zoals Amnesty International en de scoutinggroepen rondom Maastricht.

OPZuid 2014-2020

Bent u nieuwsgierig naar alle resultaten van het OP-Zuid 2007-2013? Het uitgebreide eindverslag kunt u hier lezen. Of bekijk de beknopte publiekssamenvatting.

Het nieuwe OPZuid 2014-2020 is inmiddels in volle gang. Hierin ligt de focus op innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Ook binnen dit programma is veel aandacht voor het MKB. Geïnteresseerd? Op de website van OPZuid 2014-2020 leest u er alles over.