Europa biedt kansen voor grensprovincies als Zeeland. De onderlinge grensoverschrijdende contacten worden door Europese programma’s versterkt. Niet alleen in financiële zin maar ook op het gebied van samenwerking is al veel winst voor de regio behaald.

De Provincie Zeeland liet met de andere Zeeuwse overheden onderzoek doen door Adviesbureau ERAC hoeveel geld er uit Europa naar Zeeland komt en waar het geld aan besteed wordt. Doel is om inzicht te krijgen en (nog) meer gebruik te maken van Europese middelen voor Zeeuwse ambities. ERAC heeft alle bevindingen vastgelegd in het rapport ‘Monitoringssysteem Europese middelen in Zeeland’. Twee maal per jaar vinden er updates plaats. Soortgelijke systemen zette ERAC al eerder op voor de provincies Limburg en Noord-Brabant.

68 miljoen voor 80 projecten

Er zijn vanaf 1 november 2014 tot en met 1 november 2016 zo’n 80 projecten geïdentificeerd die mede mogelijk zijn gemaakt door Europa.
In totaal is er vanuit Europa al 68 miljoen euro verleend aan Zeeuwse (deel)projecten.
Het grootste project dat is gefinancierd is de Nieuwe Sluis (48 miljoen euro), daarnaast is er Europees geld gegeven aan natuurproject Smart Sediment (3,8 miljoen euro) en energieproject de Getijdenturbines aan de Oosterscheldekering (2 miljoen euro).

Het volledige rapport vindt u hier: Rapport_monitoring_Europese_euros_Zeeland

Zeeuwse euro verdubbeld

De nieuwe Europese programma’s bieden voor Zeeland kansen om verschillende beleidsdoelstellingen op het gebied van economie zoals landbouw, visserij en aquacultuur, logistiek, maintenance, biobased, ecologie en ruimte te realiseren met behulp van Europese cofinanciering. Hierbij speelt het multiplier effect een belangrijke rol: iedere geïnvesteerde euro in Europese programma’s wordt door Europa verdubbeld.

Profiteren van elkaars sterkten

Met deze werkwijze wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt in het coalitieakkoord 2015-2019 van de Provincie Zeeland ‘Krachten bundelen’, waarin is afgesproken dat de ‘reguliere’ middelen worden ingezet voor cofinanciering, zodat de kansen verzilverd kunnen worden via het multiplier effect. De Europese programma’s bieden mogelijkheden om grensoverschrijdende thema’s in gezamenlijkheid uit te voeren, waarbij aan beide zijden van de grens geprofiteerd wordt van elkaars complementaire sterkten. Vanuit het Europaloket van de Provincie wordt deze programmaperiode actief ingezet om de bewustwordingen te vergroten om daarmee de verbinding tussen de provinciale en Europese doelstellingen nadrukkelijker te maken.

Gedeputeerde Ben de Reu (Europa) ‘Europa co-financiert projecten op het gebied van natuur, innovatie en economische ontwikkeling, energie en klimaat ontwikkeling. Voor Zeeland is dit een belangrijke impuls om als regio (economisch) competitief te blijven en om ons goed voor te bereiden om klimaatverandering en transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Naast geld gaat het daarbij om kennis (ontwikkeling) en innovatie die structuurversterkend zijn. Belangrijk nevenaspect van Europese programma`s is dat vaak voor het verkrijgen van geld het noodzakelijk is om samen te werken met kennisinstellingen, overheden en bedrijven uit andere Europese regio`s. Dit betekent dat kennis en best practises kunnen worden uitgewisseld. Zeeland profiteert hiervan.’

Frontoffice

Omdat de lat hoog ligt bij het aanvragen van Europese subsidies is het Europa team van de Provincie Zeeland  beschikbaar voor begeleiding en advies naar een passend Europees programma en het vinden van partners. NV Economische Impuls Zeeland biedt begeleiding aan ondernemers bij het aanscherpen van de business cases.

Meer informatie: www.zeeland.nl/europa en www.impulszeeland.nl

Waar gaat Zeeland op inzetten komende periode?

Om nog meer profijt te hebben van Europese programma’s en deze zo goed mogelijk te benutten worden er de komende tijd in Zeeland verschillende acties uitgevoerd. Zo wordt vanuit het actieteam Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) ingezet op versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dit is nodig omdat er in Zeeland steeds meer vacatures bij komen die ingevuld moeten gaan worden.  Daarnaast wordt vanuit het rapport Balkenende in het Investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ de aanbeveling gedaan om te investeren in het versterken van de economische clusters in Zeeland. Europese programma’s, zoals bijvoorbeeld OPZuid, kunnen hierbij helpen.

Bron: zeeland.nl