Alleen al tijdens de huidige programmaperiode, die nu anderhalf jaar duurt, ontving de provincie € 165 miljoen uit Brussel.

€ 66 per inwoner

Omgerekend is de Europese financiering goed voor € 66 per inwoner: Noord-Brabant loopt hiermee in de pas met andere provincies waarvan gegevens bekend zijn. De meeste programma’s zijn gericht op onderzoek en ontwikkeling. Andere belangrijke doelen zijn verduurzaming en vergroten van werkgelegenheid. De sectoren chemie, hightech en life science & health hebben het meeste geprofiteerd.

Innovatie en grensoverschrijdende samenwerking

Gedeputeerde Bert Pauli: ‘Europees geld maakt innovatie en grensoverschrijdende samenwerking mogelijk die anders niet tot stand zouden komen. Bedrijven werken met steun van de Europese Unie aan grote uitdagingen zoals verduurzaming van de energievoorziening of op verantwoorde wijze voorzien in de groeiende vraag naar voedsel. Dat betaalt zich in de toekomst uit in banen en maatschappelijke baten voor Brabant.’

Monitoring

Onderzoeks- en adviesbureau ERAC ontwierp in opdracht van de provincie een nieuw monitoringssysteem. De provincie kan hiermee precies volgen hoeveel Europees geld ten goede komt aan Brabant. Zij heeft als een van de eerste provincies in Nederland inzicht in de waarde van Europese financiering voor de regionale economie.

Bekijk het rapport ‘Inventarisatie Europese middelen Noord-Brabant’