Onlangs hebben de Raad van deelnemers en het bestuur van de Stichting Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant vergaderd. De Raad van deelnemers heeft ingestemd met een actualisatie van de investeringsstrategie en het investeringsreglement. Deze zijn vervolgens voor akkoord aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur is akkoord gegaan om met terugwerkende kracht per 19 april 2018 de geactualiseerde versies te hanteren:

De belangrijkste wijzigingen betreffen een aanscherping van de voorwaarden en criteria en het toevoegen van het geven van een pitch over het project door de aanvragers aan het Investeringscomité van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant als onderdeel van het beoordelingsproces.

Op basis van de actualisatieslag zijn ook het aanvraagformulier en het projectplan aangepast. Deze zijn eveneens met terugwerkende kracht van 19 april 2018 van toepassing:

De volgende deadline voor het indienen van aanvragen in het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant is woensdag 29 augustus 2018, 23.59 uur. Deze aanvragen worden behandeld in de vergadering van het Investeringscomité van woensdag 10 oktober 2018.

Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met scout Joost Melis van House of Leisure: telefonisch via 013 – 747 0003 of per e-mail via info@lofbrabant.nl.