Unieke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie bij mens en dier

Bacteriën houden zich niet aan grenzen; niet van landen en niet van organisaties. Onder leiding van Amphia werkten 26 Vlaamse en Nederlandse organisaties de afgelopen drie jaar samen aan innovaties en onderzoek op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie in het Interreg project ‘i-4-1-Health’.

De projectleiders, Prof. Jan Kluytmans (Amphia) en Prof. Herman Goossens (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) vinden i-4-1-Health project een bijzonder waardevol project.  Het heeft belangrijke informatie opgeleverd over het voorkomen van antibiotica resistentie in de grensregio. Het adagium van dit project was: “als je het niet kunt meten kun je het niet verbeteren”. Binnen 3 jaar is een eenduidig meetsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd in ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen en veehouderijen. De samenwerking tussen de diergeneeskundige projectpartners en partners binnen de humane geneeskunde, heeft geleid tot een beter begrip van de situatie en context omtrent antibioticagebruik en -resistentie tussen landen en domeinen.

Het project heeft hen geleerd dat er veel verschillen zijn tussen de landen en de verschillende deelnemende instellingen. Die verschillen bieden een basis om gericht te verbeteren en door de metingen te herhalen wordt het effect van de interventies inzichtelijk. Dit project levert daarmee een unieke en belangrijke bijdrage aan de bestrijding van antibiotica resistentie in de België en Nederland in de nabije toekomst. Op 11 oktober 2019 werden de resultaten gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst van het project.

Dit project ontvangt cofinanciering van de Provincie Noord-Brabant. De volledige projectomschrijving vindt u hier: https://www.stimulus.nl/interreg-va/project/i-4-1-health/

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier