Interreg VI: Tipje van de sluier 3.0

Dit najaar zal (onder voorbehoud) de eerste oproep voor Interreg VI openen. Hiermee is Interreg VI een van de eerste Europese programma’s die een openstelling binnen de nieuwe programmaperiode 2021-2027 aankondigt. Deze eerste openstelling heeft als thema: Een slimmer Europa: Innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie.

Voorlopige planning oproep 1  
De onderstaande planning kan alleen gehanteerd worden als alles loopt zoals momenteel gepland is.

  • Lancering 1e oproep: 22 september 2021
  • Deadline aanmelding: 19 november 2021
  • Preselectie: Comité van Toezicht op 23 februari 2022 
  • Deadline aanvraag: 03 juni 2022
  • Selectie: Comité van Toezicht op 21 september 2022

Vordering concept programma 2021-2027
In december 2020 en in april van dit jaar lichtte het programma een tipje van de sluier op van Interreg VI in de vorm van een 95%-versie. Ondertussen wordt gesproken van een 99%-versie. De vier thema’s staan vast, evenals mogelijke projectsoorten en doelgroepen. We hebben ook uitgewerkt welke indicatoren we zullen hanteren om de value for money van toekomstige projectvoorstellen, binnen de verschillende pijlers, in beeld te krijgen. Overigens is er ook een viertal zogenaamde ‘projecten van strategisch belang’ geïdentificeerd, waarvoor de concrete uitwerking is gestart.

Concept programmareglement
Het Comité van Toezicht heeft op 23 juni jl. een eerste concept-versie van het programmareglement vastgesteld. Hoewel dit uitdrukkelijk een concept-versie betreft en er nog wel het een en ander in kan verschuiven tegen de formele vaststelling in – naar verwachting – september, kan het toch nuttig zijn dit al eens te bekijken als u een projectidee heeft.

Workshop Interreg VI
Op dinsdag 7 september geven we je al graag een inkijk in de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Kom in de voormiddag meer te weten over alles wat nieuw is binnen Interreg VI en hoe u uw project aanmeldt in het nieuwe e-loket. In de namiddag komt u alles te weten over de mogelijkheden voor bedrijfsparticipatie. Voor het gehele programma of aanmelden, klik hier.

Afbeelding bij nieuwsbericht Interreg VI: tipje van de sluier 3.0
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag