MIT Zuid 2016 goedgekeurd

Op 8 maart jl. is door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland de Eerste wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 d.d. 08-03-2016 (MIT Zuid 2016) goedgekeurd.

Doel
De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie beschikbaar te stellen voor 1) het inwinnen van innovatieadvies, 2) het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of 3) samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De MIT Zuid-subsidie bestaat uit bijdragen van de drie Zuid-Nederlandse provincies (50%) en het Rijk (50%).

De openstelling van de regeling is als volgt:

  • Voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei t/m 1 september 2016 op basis van first come first serve;
  • Voor ‘R&D samenwerking’ van 5 juli t/m 1 september 2016 op basis van tendering.

Budget
Het budget is dit jaar met 18% toegenomen ten opzichte van 2015. In totaal wordt ruim 10,6 miljoen euro MIT-subsidie beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten van het Zuid-Nederlandse MKB.

Projectaanvraag indienen
Aanvragen voor MIT Zuid moeten aansluiten bij de 7 sectoren uit het landelijke Topsectorenbeleid waar Zuid-Nederland op wil excelleren. Aanvragen kunnen vanaf de datum van openstelling worden ingediend via de digitale webportal van Stimulus Programmamanagement. Indien aanvragen niet aansluiten bij de 7 topsectoren die Zuid-Nederland heeft gekozen, moet de aanvraag worden ingediend bij RVO.nl binnen de landelijke MIT-regeling.

Let op
Voor aanvragen onder de instrumenten ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ is bij indiening van de aanvraag geen positief advies meer vereist van de ROM. Dit advies wordt in MIT Zuid 2016 als onderdeel van het beoordelingsproces door Stimulus Programmamanagement ingewonnen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs).

Vragen
Voor financieel-technische vragen en vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, Paul Heuts of Klaas van de Wiel.
Voor inhoudelijke vragen, ondersteuning of begeleiding bij uw aanvraag kunt u terecht bij de ROMs:

  • Economische Impuls Zeeland: Michel Carol
  • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij: Edith Groenewolt
  • Industriebank LIOF: Ger Schnackers en Kim Rekko
MIT_Zuid_checklist
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag