Eerste openstelling CrossRoads2 Sustainable Energy leidt tot zeven innovatieprojecten

Tussen 29 oktober en 14 december 2020 konden Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers voor de eerste keer een projectaanvraag indienen binnen CrossRoads2 Sustainable Energy. Zeven innovatieprojecten werden goedgekeurd en kunnen van start gaan.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens de eerste openstelling zijn 9 projectaanvragen ingediend. Een onafhankelijke Raad van Advies heeft de projecten beoordeeld en van advies voorzien. Aan 7 van de 9 projecten is een subsidie toegekend.

Subsidie voor 15 kmo’s en mkb’ers
Bij de 7 projecten zijn 15 kmo- en mkb’ers (8 Vlaamse en 7 Nederlandse) betrokken. Zij ontvangen in totaal een subsidiebijdrage van € 950.124 . De meeste projecten vallen onder de sector hightech systemen, maar er zijn ook projecten gehonoreerd die vallen onder agrofood, biobased economy, cleantech, chemie, logistiek en maintenance. Alle projecten en hun concrete doelstellingen zijn op het vlak van CO2-reductie. De projectbeschrijvingen zullen op korte termijn verschijnen op de website van CrossRoads2 Sustainable Energy.

Tweede en derde call
Zoals eerder gecommuniceerd is de tweede call van CrossRoads2 Sustainable Energy geopend op 14 januari. Projectaanvragen kunnen voor deze call nog ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement tot 11 februari 17:00 uur. Een derde, en laatste, openstelling zal plaats vinden tussen 1 april en 30 april 2021.

Save the date
Na het succes van het eerste matchmakingevent in oktober wordt op 18 maart samen met het project ConnectSME een tweede matchmakingsevent georganiseerd. Noteer alvast 18 maart van 13.00 u tot 16.00 u in uw agenda. Meer informatie volgt op korte termijn.

Logo CrossRoads2 Sustainable Energy
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag