CrossRoads2 Sustainable Energy opent tweede call op 14 januari

Op donderdag 14 januari om 10:00 uur opent officieel de tweede oproep van het Interreg Vlaanderen-Nederland project CrossRoads2 Sustainable Energy. Dit project moedigt Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers aan om samen de CO2-uitstoot in de grensregio te verlagen.

Vanaf 14 januari 10:00 uur kunnen bedrijven voor een tweede maal hun goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën indienen. Dit is de tweede keer dat het loket van het project CrossRoads2 Sustainable Energy geopend zal worden. Projectaanvragen kunnen ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement tot 11 februari 17:00 uur.

Voor wie is de subsidie?
Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energiesystemen en Systemen in de bouw), Chemie en materialen, Agrofood, Cleantech, Biobased en circulaire economie, Logistiek en Maintenance.

Werkwijze en subsidiebudget
De openstelling vindt plaats in de vorm van een tender. Dit betekent dat de ingediende innovatieprojecten na sluiting van het loket met elkaar vergeleken worden op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. De projecten die als beste uit de tender komen, zullen een beschikking ontvangen. Het totale subsidiebudget voor deze call bedraagt € 1.300.000. Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een maximum van € 150.000 per innovatieproject.

Berekeningstool CO2-uitstoot
Een belangrijk selectiecriterium binnen deze call is de bijdrage aan duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en CO2-reductie in de grensregio. Dat kan het gevolg zijn van een product, een verbeterd proces of andere ontwikkelingen. Om deze impact op een efficiënte en uniforme manier te berekenen, biedt CrossRoads2 Sustainable Energy u de ‘Impact Hypothesis’-tool aan. Aanvragers kunnen dit formulier online invullen en krijgen hiermee een beeld van de mate hun product of dienst scoort op het vlak van CO2-reductie. Meer inhoudelijke informatie over deze berekeningstool vindt u op deze pagina.

Meer informatie
Meer informatie over CrossRoads2 Sustainable Energy vindt u op www.crossroads2sustainableenergy.eu.

Voor inhoudelijk advies en hulp bij het vinden van de juiste partner(s), kunt u terecht bij een van de projectpartners: EIZ, REWIN, BOM, LIOF, VLAIO en Flux 50.

Voor informatie over het indienen van uw projectaanvraag kan je terecht bij Stimulus Programmamanagement. Kijk daarvoor op deze pagina.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio.

Afbeelding van de aankondiging van de tweede call voor het project CrossRoads2 Sustainable Energy vanaf 14 januari

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier