CrossRoads2 Sustainable Energy opent eerste call op 29 oktober

Op 29 oktober is de eerste oproep van CrossRoads2 Sustainable Energy officieel geopend voor grensoverschrijdende innovaties op het vlak van energie en klimaat. Dit project moedigt Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers aan om samen de CO2-uitstoot in de grensregio te verlagen.

Het project en tevens de eerste call is officieel geopend door Hilde Crevits (Vlaams minister van Economie & Innovatie) en Martijn van Gruijthuijsen (Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant) tijdens het online webinar & matchmaking event van CrossRoads2 Sustainable Energy – ConnectSME.

Vanaf 29 oktober 10:00 uur kunnen projectaanvragen ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. De sluiting van het subsidieloket is op 14 december 2020 om 17:00 uur.

Voor wie is de subsidie?

CrossRoads2 Sustainable Energy (CR2SE) is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het is een spin-off van het CrossRoads2-project dat in november afloopt.  Het project verstrekt subsidie aan innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die rechtstreeks bijdragen aan de CO2-reductie in de grensregio. Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energiesystemen en Systemen in de bouw), Chemie en materialen, Agrofood, Cleantech, Biobased en circulaire economie, Logistiek en Maintenance.

Jaarlijkse CO2-reductie

Het doel van het project CrossRoads2 Sustainable Energy is het bereiken van een jaarlijkse CO²-reductie van ruim 3.800 ton (200 ton per deelproject). Ter vergelijking: de koolstofvoetafdruk van een gemiddeld gezin in Vlaanderen en Nederland bedraagt jaarlijks 20 ton CO2.

Werkwijze en subsidiebudget

De openstelling vindt plaats in de vorm van een tender. Dit betekent dat de ingediende innovatieprojecten na sluiting van het loket met elkaar vergeleken worden op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. De projecten die als beste uit de tender komen, zullen een beschikking ontvangen. Het totale subsidiebudget voor deze call bedraagt 1.350.000 euro, met een maximaal subsidiebedrag van 150.000 euro per project.

Meer informatie

Meer informatie over CrossRoads2 Sustainable Energy vindt u op www.crossroads2sustainableenergy.eu.

Voor inhoudelijk advies over uw project kunt u contact opnemen met één van de volgende projectpartners: EIZ, REWIN, BOM, LIOF, VLAIO en Flux 50

Voor informatie over het indienen van uw projectaanvraag kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement. Kijk daarvoor op deze pagina.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag